Verksamhetsåret 2019.

Nästa aktivitet är Årsmöte.