Verksamhetsåret 2020.

Årsmöte. Datum och tid meddelas senare.