Verksamhetsåret 2019.

Nästa aktivitet är Ärtsoppa på lekplatsen den 5 oktober. kl. 15.00