Nästa Aktivitet :

Årsmöte med grillning den1 juni kl.15.00 på lekplatsen.

Årsmötes handlingar finns tillgängliga på plats den 1 juni.

styrelsen.