Verksamhetsåret 2021

Vi hoppas kunna genomföra aktiviteter under detta år.

Avvaktar myndigheternas ställningstagande.

Håll ut !!!  Det kan bara blir bättre.