Verksamhetsåret 2019.

Nästa aktivitet är Valborgsfirande med fackeltåg